Piaskowiec


Ogólny termin "kamienie" jest używane do określenia tych materiałów, które zazwyczaj nie są poddawane obróbce żywicznej. Do grupy tej należą raczej twarde skały, takie jak gnejs i porfiru, kwarcytu, jak i łagodniejsze materiałów takich jak piaskowiec.

Dzięki ich dobrych cech mechanicznych, materiały te w przeszłości były wykorzystywane jako kamień konstrukcyjny a dziś zostały wykorzystywane do zastosowań dekoracyjnych kapitały, wykończeń cokołów i elementów budynków o szczególnym znaczeniu.

blaty kuchenne Poznań
Architektura sakralna
kominki poznań